POLÍTICA DE PRIVACITAT

Jose Porres Torre estableix a la seva Política de Privacitat les condicions i termes d’acord amb les condicions i termes amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal per assegurar el bon ús i la confidencialitat en el tractament de les seves dades de caràcter personal.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. És per això que Jose Porres Torre es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents en el moment precís en el que s’accedeixi als llocs web, així com a pràctiques del sector.

Li agraïm el seu interès i esperem que disfruti visitant-nos.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial pel personal de Jose Porres Torre que gestioni aquesta informació.

Jose Porres Torre no revelarà la informació personal que vostè proporcioni en aquest lloc web a tercers, excepte quan sigui necessari per la prestació del servei contractat o en aquells casos en què la revelació sigui exigida per la legislació vigent, per ordre judicial, o per una autoritat competent governamental o d’una altra índole.

Jose Porres Torre es compromet a protegir la intimitat dels clients i usuaris del seu lloc web. En aquesta Declaració es descriu la seva política en referència a la recopilació i l’ús d’informació en aquest lloc web.

En el lloc web existeixen enllaços fins altres llocs web, però tingui en compte que aquesta Política de Privacitat només és aplicable a https://www.metalicasporres.com/, no als llocs mantinguts per altres empreses o organitzacions amb les que https://www.metalicasporres.com/ tingui enllaços, ni als continguts publicats a les seves pàgines.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

S’informa als usuaris del lloc web, que les respostes a les preguntes plantejades als formularis de recollida de dades continguts en el present lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents llocs web, relatius a serveis prestats per Jose Porres Torre, vostè accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcionen els arxius de dades de caràcter personal.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

Per la simple visita al lloc web, els usuaris no faciliten informació personal ni queden obligats a facilitar-la.

En el moment en què un usuari es registra en el nostre servidor segur, les seves dades personals són incorporades a la nostra base de dades.

Jose Porres Torre es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que sigui facilitada i a fer-la servir únicament per les finalitats indicades.

Jose Porres Torre presumeix que les dades han estat introduides pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquesta informació mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per la prestació del servei.

Tanmateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per la identificació dels usuaris i per la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades.

La introducció de dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació de la present política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions de la mateixa i que es compromet al seu complet compliment durant la navegació i participació a la web.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE Jose Porres Torre I SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que:

Tant la pàgina web com els serveis oferts estan gestionats per Jose Porres Torre, titular i responsable de la web.

El responsable de l’arxiu és Jose Porres Torre, amb NIF 43451027W i domicili social al Carrer Boix, Nº6 1º – 08225 Terrassa (Barcelona).

Jose Porres Torre garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i el tractament de les dades s’efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

D’acord amb la legislació vigent, tots els clients de Jose Porres Torre ténen el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. A més a més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat. Per exercir aquest dret poden enviar un correu postal a Jose Porres Torre, Carrer Boix, Nº6 1º – 08225 Terrassa (Barcelona) – Espanya. La sol·licitud de no rebre aquesta informació pot implicar la baixa d’alguns serveis gratuïts que ofereix Jose Porres Torre a canvi del seu permís d’enviar-li publicitat.

Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada usuari mitjançant correu postal a Jose Porres Torre, Carrer Boix, Nº6 1ª – 08225 Terrassa (Barcelona) – Espanya, amb firma i fotocòpia del DNI, o en cas que totes les dades que haguem rebut de la seva persona o la mercantil que representa hagin estat enviats mitjançant un mitjà online, podrà fer servir l’apartat de contacte de la web per exercitar aquests drets proporcionant les mateixes dades amb les que es va identificar en el seu moment.

Jose Porres Torre posa a la disposició dels usuaris el telèfon 93 788 07 03 per qualsevol dubte, consulta o informació.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui fer-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilidat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productets ressenyats i accesibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, qui seran plenament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels que estan concebuts. Jose Porres Torre no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, derivades del mal ús dels serveis o continguts fet pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Jose Porres Torre no es fa responsable de les webs no pròpies a las que es pot accedir mitjançant vincles ‘links’ o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Jose Porres Torre no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web de Jose Porres Torre ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar a la web de Jose Porres Torre com en accedir a la informació d’altres webs des de la web de Jose Porres Torre.

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookeis és millorar el servei que ofereixen als clients i als nostres visitats.

Les cookies són petits arxius de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.

* Diseny de contingut que l’usuari va escollir a la seva primera visita a la web.

* Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Jose Porres Torre posa en coneixement dels seus usuaris que independentment de les dades de caràcter personal que obté dels usuaris registrats, Jose Porres Torre obté i conserva la següent informació:

1. Número de visitants.

2. Nom de domini del proveidor que els dóna accés a la xarxa.

3. Data i hora d’accés al lloc web.

4. Adreça d’internet des de la que parteix el link que dirigeix a l’usuari al nostre lloc web.

L’usuari pot inhabilitar en qualsevol moment l’ús de la cookie de Google a través de la desactivació de la cookie del seu navegador.

Jose Porres Torre no fa servir tècniques d’Spamming i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conforme a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (B.O.E. del 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i normativa que les desenvolupen.